Umorzenie udziałów/akcji a podatek VAT

Wypłata przez spółkę wynagrodzenia z tytułu umorzenia akcji/udziałów w formie niepieniężnej (rzeczowej), np. poprzez przekazanie wspólnikowi nieruchomości, stanowi czynność podlegającą...