Odliczenie podatku VAT od inwestycji gminnych​

Odliczenie podatku VAT od inwestycji gminnych Gmina może dokonać korekty i odliczyć podatek naliczony z inwestycji, jeśli początkowo wykorzystywała ją do realizacji zadań własnych, lecz następnie zaczęła korzystać z niej do wykonywania czynności opodatkowanych, np. poprzez wynajem świetlicy. To sedno wyroku Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu z dnia 25 lipca 2018 r., w sprawie Gmina Ryjewo, C‑140/17 […]

Umorzenie udziałów/akcji a podatek VAT

Umorzenie udziałów/akcji a podatek VAT Wypłata przez spółkę wynagrodzenia z tytułu umorzenia akcji/udziałów w formie niepieniężnej (rzeczowej), np. poprzez przekazanie wspólnikowi nieruchomości, stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT – tak uznał Trybunał Sprawiedliwości UE, rozstrzygając wieloletni spór w orzecznictwie polskich sądów administracyjnych. W wyroku z dnia 13 czerwca 2018 r., sprawa C‑421/17 (EU:C:2018:432) TSUE stwierdził, że […]

Wywłaszczenie w zamian za odszkodowanie a VAT

Wywłaszczenie w zamian za odszkodowanie a VAT Wywłaszczenie gminy przez Skarb Państwa, powodujące przeniesienie z mocy prawa własności nieruchomości, stanowi dostawę towarów i podlega opodatkowaniu VAT również w sytuacji, gdy obie strony transakcji reprezentuje ten sam podmiot. Trybunał Sprawiedliwości UE, odpowiadając na pytanie prejudycjalne Naczelnego Sądu Administracyjnego, w wyroku z dnia 13 czerwca 2018 r., […]

Akcyza na piwa smakowe

Akcyza na piwa smakowe Piwa smakowe podlegają takiej samej stawce akcyzy, co zwykłe piwa. Dodanie do piwa po zakończeniu jego fermentacji substancji smakowych lub syropu cukrowego nie może powiększać podstawy opodatkowania akcyzą piwa smakowego. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 17 maja 2018 r., w sprawie C-30/17 (EU:C:2018:325) orzekł, iż: artykuł 3 ust. 1 dyrektywy […]