Louboutin wygrał sprawę przed Trybunałem Sprawiedliwości

Louboutin wygrał sprawę przed Trybunałem Sprawiedliwości Trybunał Sprawiedliwości przyznał rację Christianowi Louboutin i uznał prawo do zastrzeżenia jako znak towarowy czerwonego koloru podeszwy, będącego znakiem rozpoznawczym butów produkowanych przez francuską firmę, kojarzonym powszechnie z marką „Louboutin”. Zgodnie z treścią wyroku TSUE z dnia 12 czerwca 2018 r., sprawa C‑163/16(EU:C:2018:423) Artykuł 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października […]