Hewlett Packard wygrał sprawę przed Sądem Unii Europejskiej

Znak towarowy w postaci liter HP oraz symbolu graficznego mogą być wykorzystywane przez Hewlett Packard jako zarejestrowany znak towarowy Unii Europejskiej.

Sprawa rozpoczęła się w 2015 r., gdy polska spółka Senetic S.A. z siedzibą w Katowicach złożyła do EUIPO wniosek o unieważnienie rejestracji, twierdząc, że przedstawione przez HP znaki towarowe mają charakter opisowy i nieodróżniający. EUIPO oddalił wniosek polskiej spółki, która następnie wniosła do Sądu skargi o stwierdzenie nieważności decyzji Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Znak towarowy HP

Sąd w orzeczeniach z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawach T-207/17 oraz T-208/17 uznał, że skargi wniesione przez Senetic S.A. są niezasadne. Zdaniem sędziów sporne znaki, składające się z dwóch liter „H” i „P” nie mają charakteru opisowego, bowiem nie można ich przyporządkować wyłącznie do opisu produktów i usług technologicznych stosowanych przez Hewlett Packard, w szczególności drukarek i kartridży.

Jednocześnie, kwestionowany znak ma charakter odróżniający, bowiem nie jest powszechnie używany na rynku, zwłaszcza że znak ten może być również rozumiany przez właściwy krąg odbiorców jako odniesienie do nazwy Hewlett Packard, pochodzącej od nazwisk założycieli firmy. Skarżąca spółka Senetic S.A. nie udowodniła również, że Hewlett Packard wiedział, iż spółka ta, bądź inny podmiot trzeci, również sprzedaje swoje towary i usługi oznaczając je podobnym lub identycznym znakiem towarowym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *