Kim właściwie jest adwokat?

Adwokat to osoba posiadająca najpełniejszy pakiet uprawnień prawnych. Może reprezentować swoich klientów przed każdym sądem i w każdej dziedzinie prawa. Adwokat nie może być zatrudniony na etacie na umowę o pracę (tym różni się od radcy prawnego). Po drugie nie może wykonywać działalności w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej.

By zostać adwokatem, należy ukończyć pięcioletnie studia prawnicze, następnie trzeba zdać egzamin na aplikację. Aplikacja adwokacka trwa trzy lata, aplikant odbywa ją pod okiem doświadczonego patrona, który przygotowuje go praktycznie do zawodu. Uczęszcza też na szkolenia i teoretyczne zajęcia prowadzone przez Okręgową Radę Adwokacką i zdaje egzaminy semestralne. Po upływie tego czasu, aplikant przystępuje do egzaminu końcowego, w którym gruntownie jest sprawdzana jego wiedza z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego, administracyjnego. Po zdanym egzaminie przystępuje do ślubowania i staje się adwokatem.