Odliczenie podatku VAT od inwestycji gminnych​

Odliczenie podatku VAT od inwestycji gminnych Gmina może dokonać korekty i odliczyć podatek naliczony z inwestycji, jeśli początkowo wykorzystywała ją do realizacji zadań własnych, lecz następnie zaczęła korzystać z niej do wykonywania czynności opodatkowanych, np. poprzez wynajem świetlicy. To sedno wyroku Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu z dnia 25 lipca 2018 r., w sprawie Gmina Ryjewo, C‑140/17 […]