Podatki

Jak swego czasu stwierdził Benjamin Franklin, w liście do Jeana-Baptiste’a Leroya (napisanym w dniu 13 listopada 1789), „na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki” („Our new Constitution is now established, and has an appearance that promises permanency; but in this world nothing can be said to be certain, except death and taxes.).

Na niniejszej stronie znajdą Państwo interesujące artykuły dotyczące wielu kwestii związanych z podatkami, w szczególności poruszające aktualne zagadnienia prawne rozstrzygane w najnowszym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Wszelkie publikacje dotyczące tego tematu znajdują się w Dziale Podatkowym.