Umorzenie udziałów/akcji a podatek VAT

Umorzenie udziałów/akcji a podatek VAT Wypłata przez spółkę wynagrodzenia z tytułu umorzenia akcji/udziałów w formie niepieniężnej (rzeczowej), np. poprzez przekazanie wspólnikowi nieruchomości, stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT – tak uznał Trybunał Sprawiedliwości UE, rozstrzygając wieloletni spór w orzecznictwie polskich sądów administracyjnych. W wyroku z dnia 13 czerwca 2018 r., sprawa C‑421/17 (EU:C:2018:432) TSUE stwierdził, że […]

Wywłaszczenie w zamian za odszkodowanie a VAT

Wywłaszczenie w zamian za odszkodowanie a VAT Wywłaszczenie gminy przez Skarb Państwa, powodujące przeniesienie z mocy prawa własności nieruchomości, stanowi dostawę towarów i podlega opodatkowaniu VAT również w sytuacji, gdy obie strony transakcji reprezentuje ten sam podmiot. Trybunał Sprawiedliwości UE, odpowiadając na pytanie prejudycjalne Naczelnego Sądu Administracyjnego, w wyroku z dnia 13 czerwca 2018 r., […]